Portable Light
Electric Vehicles

Juist in de zogenaamde “last-mile” gaan steden steeds meer richting PLEVs, ofwel “Light Electric Vehicles”. Ook daarin vervult de LightMotion een cruciale rol. Ook PLEVs moeten immers geladen worden. Daarom heeft Lightwell de LightMotion.BIKE ontwikkeld. Hiermee kunnen PLEVs worden geladen, ofwel spes, pedelecs, E-bikes, E-scooters of andere vervoersmiddelen. Daarmee ontsluit Lightwell het complete elektrisch-vervoer systeem voor binnensteden waarmee een duurzame stad nog beter realiseerbaar wordt.

Onze economie en onze maatschappij veranderen in hoog tempo. Vooral voor de binnensteden is de druk hoog en groeiende: naar verwachting woont in 2050, 96% van alle Nederlanders in of nabij een stad. De ruimte is vaak beperkt en de activiteiten talrijk. Mensen willen een prettig huis, een groot winkelaanbod, lekker eten en verse koffie, het liefst de hele dag door. Dit alles maakt de grote steden tot enorm aantrekkelijke gebieden, maar zorgt ook voor heel veel verkeer op plekken die toch al niet berekend zijn op tientallen voertuigen per dag die verschillende schadelijke emissies uitstoten. de LightMotion.Bike biedt een oplossing om al die PLEV’s te voorzien van een goed gevulde accu.

Zero Emissie
Stadslogistiek

Laden van
je
PLEV

Je accu thuis opladen, op school of juist op het werk? 
Deze laadlantaarn heeft een geïntegreerde ‘stekkerdoos’ en integreert daarmee verlichting met laadfunctie, dat scheelt enorm in ruimte!
Met een 220-240V aansluiting kan deze laadlantaarn uw PLEV voorzien van energie, om zo nooit met een lege accu langs de weg te hoeven staan.

Het Klimaat Akkoord van Parijs heeft mondiaal 195 landen een zeer ambitieuze boodschap meegegeven.  Met een beoogde CO2-reductie van 60 procent in 2050 ten opzichte van de uitstoot van 1990 moeten we nu echt versnellen. Ook Nederland heeft hierdoor een geweldige logistieke uitdaging. Nu al staan de Nederlandse steden garant voor 35% van de nationale CO2-uitstoot. Gezien de aantrekkingskracht van de stad zal dit percentage, mits we niets doen, alleen maar toe gaan nemen.
De LightMotion.Bike is ontwikkeld om het gemak van laden bij u in de woonwijk, op straat of de parkeerplaats van uw werk te brengen om zo bij te dragen aan een emissieloze mobiliteit. 

De Kracht
van Eenvoud

Ontdek meer!

Meer Info

Ik ga Elektrisch!

Offerte