Na een lang traject is de pilot in Den Haag officieel afgerond. Dat wat 3 jaar geleden begon als een gezamenlijke visionaire ambitie komt daarmee tot een einde. In die 3 jaar zijn grote stappen gezet maar nog veel belangrijker: heel erg veel geleerd.

De gemeente en Lightwell begonnen de samenwerking omdat beiden het idee hadden dat systeemintegratie voor de openbare ruimte met oog op Smart Cities van groot belang is. De LightMotion, een geïntegreerde mast met EV-oplaadpunt onderin, was de uitkomst van die visie-ontwikkeling. Den Haag wilde uiteraard een gekeurde mast hebben dus is het LightMotion ingenieursteam in samenwerking met diverse partners aan de slag gegaan en het resultaat was een door de Nederlandse netbeheerders goedgekeurde mast.

Daarna kwam het traject van plaatsen en beheren. De (bestuurlijke en organisatorische) obstakels die we toen tegenkwamen zijn terug te lezen in het eindrapport. Door de opgedane kennis en ervaring is Lightwell nu in staat om de volgende stap te zetten. In diverse gemeenten lopen nu studies en trajecten om de LightMotion, na implementatie van de Haagse verbeterpunten te realiseren met oog op de stad van de toekomst. Die stad ontstaat niet zomaar, maar is het resultaat van jaren innoveren en ontwikkelen, en de Haagse LightMotion pilot bewijst dat dit veel energie en tijd kost maar daardoor van grote waarde is voor het einddoel: een geïntegreerde mast voor Smart City toepassingen in de openbare ruimte.

De komende maanden zullen er diverse nieuwe ontwikkelingen onthuld gaan worden. OP diverse locaties wordt de LightMotion toegepast, in samenwerking met vele ecosysteem partners. Blijf daarom ook het nieuws volgen via LinkedIn.